O nama O Nemačkoj Putovanje u Nemačku Galerija Korisni linkovi Press Kontakt
Mapa
Willkommen in Deutschland
EU 2007
Kako konkurisati?
 
Ambasada SR Nemačke u Srbiji
BMZ
Pakt za stabilnost za JI Evopu
Drzavna kancelarija Bavarske
Evropski pokret u Srbiji
GIZ
Bayhost
BMZ
Politicke fondacije
 
 
Fondacija Friedrich Ebert
Fondacija Friedrich-Ebert osnovana je 1925. godine kao političko nasleđe prvog demokratski izabranog predsednika Nemačke, Fridrica Eberta (Friedrich Ebert). Socijaldemokrata Ebert, koji se od zanatlije uzdigao na najvišu državnu funkciju, podstakao je osnivanje fondacije sa sledećim ciljevima:
političko i društveno obrazovanje ljudi svih društvenih slojeva u duhu demokratije i pluralizma
stipendiranje mladih, nadarenih studenata i podrška u istraživačkom i naučnom radu
doprinos međunarodnoj komunikaciji i saradnji
Partneri Fondacije Friedrich-Ebert su sindikati, nevladine organizacije, udruženja građana, istraživačke i edukativne institucije, građanski pokreti, organizacije civilnog društva, parlamenti, državne institucije i međunarodne organizacije. Težišta rada svih kancelarija fondacije odgovaraju i posebnim potrebama i zahtevima  lokalnih partnera. Obrazovanje, savetovanje ili razmena iskustava sprovodi se uz pomoć eksperata ili ekspertskih grupa na edukativnim skupovima, konferencijama, seminarima, radionicama, javnim tribinama. U zemljama istočne i jugoistočne Evrope tematski okviri obuhvataju između ostalog, demokratizaciju društva, ekonomski oporavak i proces privredne i političke integracije u Evropsku uniju.
U Srbiji fondacija Friedrich Ebert radi od 1996. godine podržavajući razvoj civilnog društva kroz seriju projekata. Partneri fondacije na ovim prostorima su, pored ostalih, sindikati, nevladine organizacije, naučne ustanove, slobodni mediji, politički edukativni centri...
Fondacija u saradnji sa svojim partnerima organizuje edukativne skupove, seminare, okrugle stolove, konferencije... Time pomaže uspostavljanje dijaloga između različitih etničkih grupa, političkih partija i sindikata, nenasilno rešavanje sukoba, uspostavljanje dijaloga i saradnje, i pruža podršku društvenim institucijama (fakultetima, institutima, školama ) u njihovom naučnom radu.
 
www.fes.org.yu