Najčešće postavljana pitanja studenata
 

Da li mogu konkurisati studenti koji ne studiraju u Srbiji?

Da li mogu da konkurišu oni koji nisu studenti?

Da li mogu da konkurišem ukoliko sam završna godina na master studijama?

Da li mogu da konkurišem ukoliko u vreme putovanje imam 25 godina?

Da li ćete mi priznati ispit koji sam položila u međuvremenu, a nema ga u listi položenih ispita?

Da li je potreban spisak položenih ispita ili samo prosek ocena?

Da li je potrebna potvrda o redovnom studiranju?

Da li je neophodno da kopiram sve diplome i sertifikate?

Da li je neophodna preporuka o društvenom aktivizmu?

Da li je jedna potvrda iz jedne organizacije dovoljna za konkurisanje?

Da li volontiranje uključuje i rad na fakultetu?

Da li moram da navedem sve aktivnosti koje sam imao tokom angažovanja?

Da li treba fotokopirati i neku drugu stranu indeksa osim prve?

Da li treba da fotokopiram i prethodnu stranicu ukoliko imam samo jedan ispit?

Da li je potrebno da fotokopiram obe strane biometrijske lične karte?

Da li je potrebno da fotokopiram vize?

Da li je potrebna potvrda o državljanstvu?

Da li dokumenti moraju da se overe?

Da li moram da imam novi pasoš da bi konkurisao?

Da li mogu da putujem sa starim pasošem?

Da li moram da navedem sve zemlje u koje sam putovao u poslednjih 5 godina?

Da li moram da navedem sve zemlje koje sam posetio u okviru jednog putovanja?

Da li će putovanja uticati na moje rangiranje?

Zašto je potrebno štiklirati saglasnost za prikupljanje podataka na prijavnom formularu?

 
 

 

Studenti

Da li mogu konkurisati studenti koji ne studiraju u Srbiji?

Ne. Konkurs je otvoren za sve studente državnih i privatnih fakulteta u Srbiji.

Da li mogu da konkurišu oni koji nisu studenti?

Ne. Konkurs je otvoren za studente osnovnih i master studija.

Da li mogu da konkurišem ukoliko sam završna godina na master studijama?

Možete ukoliko ne diplomirate u vreme putovanja. Morate biti student u vreme putovanja.

Da li mogu da konkurišem ukoliko u vreme putovanje imam 25 godina?

Ne. Morate imati manje od 25 godina zaključno sa 1. decembrom 2012. godine

Da li ćete mi priznati ispit koji sam položila u međuvremenu, a nema ga u listi položenih ispita?

Ne. Za nas su validne samo one upisane i overene od strane Fakulteta.

Da li je potreban spisak položenih ispita ili samo prosek ocena?

Dovoljan je dokument koji sadrži informaciju o proseku ocena overena od strane nadležne službe na Fakultetu.

Da li je potrebna potvrda o redovnom studiranju?

Da

Da li je neophodno da kopiram sve diplome i sertifikate?

Da, u skladu sa onim navedenim u formularu za konkurisanje.

Da li je neophodna preporuka o društvenom aktivizmu?

Da. Preporuka koja dokazuje društveni aktivizam kandidata je neophodna za uspešno konkurisanje

Da li je jedna potvrda iz jedne organizacije dovoljna za konkurisanje?

Jeste. Ali svaka dodatna dostavljena potvrda poboljšava kvalitet prijave.

Da li volontiranje uključuje i rad na fakultetu?

Ako ste volontirali na fakultetu da, a ako ste primali novac za rad onda ne.

Da li moram da navedem sve aktivnosti koje sam imao tokom angažovanja?

Da, kao opis aktivnosti, period i Ime, prezime i kontakt osobe koja Vas preporučuje.

Da li treba fotokopirati i neku drugu stranu indeksa osim prve?

Da. Potrebno je fotokopirati stranicu sa poslednjim položenim ispitima.

Da li treba da fotokopiram i prethodnu stranicu ukoliko imam samo jedan ispit?

Da.

Da li je potrebno da fotokopiram obe strane biometrijske lične karte?

Da. Takođe, poželjno je da dostavite izvod sa elektronskog čitača biometrijske lične karte?

Da li je potrebno da fotokopiram vize?

Ne.

Da li je potrebna potvrda o državljanstvu?

Ne.

Da li dokumenti moraju da se overe?

Dokumenta ne moraju da se overe.

Da li moram da imam novi pasoš da bi konkurisao?

Ne. Ali bi trebalo da pokrenete proceduru za izradu novog pasoša.

Da li mogu da putujem sa starim pasošem?

Ne. Da biste putovali morate da imate nov biometrijski pasoš.

Da li moram da navedem sve zemlje u koje sam putovao u poslednjih 5 godina?

Da. Potrebno je navesti detalje svih putovanja, uključujući i putovanja u bivše republike.

Da li moram da navedem sve zemlje koje sam posetio u okviru jednog putovanja?

Da. Ukoliko ste recimo putovali na apsolventsku ekskurziju naglasite to, kao i zemlje u koje ste putovali tokom tog putovanja.

Da li će putovanja uticati na moje rangiranje?

Ne, dosadašnja putovanja neće presudno uticati na izbor učesnika/učesnica.

Zašto je potrebno štiklirati saglasnost za prikupljanje podataka na prijavnom formularu?

Evropski pokret u Srbiji (Kralja Milana 31/II, Beograd, Srbija) radi odabira kandidata/kandidatkinja na konkursu i obezbeđivanja putnog zdravstvenog osiguranja odabranim učesnicima/učesnicama projekta „Dobrodošli u Nemačku 2012“ koristi podatke o ličnosti. Na ovaj način kandidat/kandidatkinja, odnosno učesnik/učesnica daje saglasnost u skladu sa članom 10. i članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Podatke koristi tim projekta „Dobrodošli u Nemačku 2012“. Podaci o ličnosti se čuvaju do ostvarenja svrhe obrade i završetka projekta „Dobrodošli u Nemačku 2012“.

Opoziv pristanka je moguć u skladu sa članom 11. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Više informacija na: www.poverenik.rs